Pomoc dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

Pomoc dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

tel. (32) 245 – 49 – 10

Adres e-mail: sekretariat@ppp.swietochlowice.pl

Więcej informacji: