Szkoły ponadpodstawowe

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego

41-600 Świętochłowice, ul. Licealna 1

tel.: 32 2452-797

strona www

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół Ogólnokształcących

41-608 Świętochłowice, ul. Sudecka 5

tel.: 32 7707-639; 32 2456-052

strona www

 Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra

41-600 Świętochłowice, ul. Sikorskiego 9

  • Technikum
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
  • Szkoła Policealna
  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr CKU

tel.: 32 77-000-60

strona www

Zespół Edukacji Wspomagającej

41-600 Świętochłowice ul. Wojska Polskiego 75

  • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

tel.: 32 2411-456

strona www