Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2024/2025

 

Terminy składania wniosków przez kandydatów do szkół z oddziałami ogólnodostępnymi

·       13 maja – 17 czerwca  do godz. 15.00

Terminy składania wniosków do oddziałów innych niż ogólnodostępne
( klasa dwujęzyczna, sportowa, mundurowa )

·       13 maja – 29 maja  do godz.15.00

 

Terminy sprawdzianów

·       3 czerwca – 10 czerwca

Publikacja wyników sprawdzianów ( listy kandydatów) – 12 czerwca 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Uzupełnienie wniosków/zmiana preferencji/złożenie wniosków

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

·       od 21 czerwca – 05 lipca do godz. 15.00

·       12 lipca  publikacja zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

·       12 lipca – 18 lipca do godz. 15.00  potwierdzenie woli

Skierowanie na badania lekarskie

·       13 maja – 16 lipca

·       19 lipca do godz. 14.00  publikacja list przyjętych

Poniżej informator dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.
Kliknij tutaj