Projekty WFOŚiGW

Projekty dofinansowywane ze środków WFOŚiGW:

1. Mini Ogrody – II etap

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10

Wartość zadania 6 000,00

Wkład wł.  1 200,00

Część rekreacyjną istniejącego już mini ogrodu powiększono o  30 m2. W tej przestrzeni stworzono miejsce edukacyjno-terapeutyczne. Posadzone zostały ozdobne rośliny: azalie, rododendron, wrzośce. Zainstalowane zostały tablice z informacjami nt. roślin ozdobnych znajdujących  się w ogrodzie.

2. EKO PRACOWNIE POD CHMURKĄ

Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 3 w ZSP

Wartość zadania 175 000,00

Wkł. Wł. 35 000,00

Utworzenie punktu dydaktycznego w celu poznawania, odkrywania i obcowania z naturą. Projekt jest w trakcie realizacji.

3. „Ósemka dla klimatu”- Piknik ekologiczny.

Szkoła Podstawowa nr 8

Planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny to podniesienie świadomości ekologicznej osób uczestniczących w pikniku.

Wartość zadania 10 000,00

Wkł. Wł. 2 000,00