Projekty MEiN

1.„Aktywna Tablica”

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, I Liceum Ogólnokształcące,

Wartość zadania 105 000,00

Wkład własny 21 000,00

W ramach przyznanej dotacji szkoły zakupią: laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, laptopy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, pomoce dydaktyczne i narzędzia (w tym specjalistyczne oprogramowanie) do terapii psychoneurologicznej dla uczniów  z zaburzeniami uwagi (ADHA, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami procesów uczenia się (dysleksja, dyskalkulia), pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii procesów komunikacji (zaburzenia przetwarzania słuchowego, centralne zaburzenia słuchu, słabo słyszenie, zaburzenia koncentracji i uwagi (ADHD, ADD, autyzm), pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii logopedycznej i psychologicznej. Zakupiony przez szkoły sprzęt znacznie ułatwi uczniom odbiór oraz przyswojenie przekazywanej przez nauczycieli wiedzy.

2. “Posiłek w szkole i w domu”

Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 4,Szkoła Podstawowa nr 1,Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10.

WARTOŚC ZADANIA 399 653,80 zł

WKŁAD WŁ. 79 930,76

Program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na doposażenie kuchni i jadalni w nowe sprzęty, co z kolei znacznie poprawi standard obecnie funkcjonujących stołówek i kuchni.

3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

PM 12 3 750,00 WKŁ WŁ. 750,00

Pozyskane środki pozwolą na zakup nowych książek dla każdej grupy wiekowej.

4. Olimpia

a) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świętochłowicach:

– budowa łukowego zadaszenia boiska do 800 m2,

– budowa zaplecza sanitarno-szatniowego powyżej 100 m2,

– budowa łącznika do 100 m2,

– zakup min. 4 stanowisk strzelnicy laserowej.

Termin zakończenia Zadania do dnia: 31-12-2024 r. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją Zadania wynosi: 3 242 858,00 zł. Minister planuje udzielenie Dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 2 270 000,00 zł, które zostanie wypłacone w 2024 r., zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 70,0 % całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją Zadania. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją Zadania sfinansowana zostanie z następujących źródeł:

1) Środki własne i inne w kwocie: 972 858,00 zł;

2) Dofinansowanie w kwocie: 2 270 000,00 zł.

b) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Świętochłowicach:

– budowa łukowego zadaszenia boiska do 800 m2,

– budowa zaplecza sanitarno-szatniowego do 60 m2,

– budowa łącznika do 100 m2,

– zakup min. 4 stanowisk strzelnicy laserowej.

Termin zakończenia Zadania do dnia: 31-12-2024 r. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją Zadania wynosi: 2 842 858,00 zł. Minister planuje udzielenie Dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 1 990 000,00 zł, które zostanie wypłacone w 2024 r., zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 70,0 % całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją Zadania. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją Zadania sfinansowana zostanie z następujących źródeł:

1) Środki własne i inne w kwocie: 852 858,00 zł;

2) Dofinansowanie w kwocie: 1 990 000,00 zł.