Stypendia motywacyjne dla uczniów i studentów

Szanowni Rodzice i Uczniowie świętochłowickich szkół

Informujemy, że na stronie BIP Miejskiego Zarządu Oświaty została opublikowana nowa uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29.08.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Świętochłowice. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Szanowni Studenci zamieszkujący na terenie Świętochłowic

Informujemy, że na stronie BIP Miejskiego Zarządu Oświaty została opublikowana nowa uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Świętochłowice za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studentów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Stypendia dla uczniów za rok szkolny 2022/2023:

Stypendia dla studentów za rok akademicki 2022/2023:

Nagrody dla wyróżnionych za rok szkolny 2022/2023: