Oddziały Integracyjne i Specjalne

Oddziały integracyjne i specjalne

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Świętochłowicach:

Przedszkole nr 8

ul. Zubrzyckiego , 41-605 Świętochłowice
E-mail: krasnalowagromada@onet.eu
Strona www:

Przedszkole nr 9
ul. Sportowa 6, 41-608 Świętochłowice
E-mail: przedszkole9swce@interia.pl
Strona www:

Przedszkole nr 12
ul. Harcerska , 41-608 Świętochłowice
E-mail: skrzaty.przedszkole12@gmail.com
Strona www:

Szkoły z oddziałami integracyjnymi w Świętochłowicach:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jerzego Kukuczki

ul. Sudecka 5, 41 – 608 Świętochłowice
E-mail: marzenagrela.zso@wp.pl , zso@interia.pl, sekretariat@zso.swietochlowice.pl
Strona www: www.zso.com.pl

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka

ul. Armii Krajowej 14, 41 – 608 Świętochłowice
E-mail: sekretariat@sp17.swietochlowice.pl
Strona www: sp17.sw-ce.superszkolna.pl

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja

ul. Sudecka 5, 41-608 Świętochłowice
E-mail: www.zso.com.pl
Strona www: marzenagrela.zso@wp.pl , zso@interia.pl, sekretariat@zso.swietochlowice.pl

Szkoły z oddziałami specjalnymi w Świętochłowicach:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 17 im. Gustawa Morcinka

ul. Armii Krajowej 14, 41 – 608 Świętochłowice
E-mail: sekretariat@sp17.swietochlowice.pl
Strona www: sp17.sw-ce.superszkolna.pl

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Janusza Korczaka

ul. Łagiewnicka 65, 41 – 608 Świętochłowice

E-mail: sps10@onet.pl

Strona www: sps10.edupage.org

  • Zespół Edukacji Wspomagającej

– Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

– Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ul. Wojska Polskiego , 41 – 600 Świętochłowice
E-mail: zew@superszkolna.pl

Strona www: zssswietochlowice.superszkolna.pl