Projekt „Świętochłowicka edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości” realizowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS)