MZO

Rozpoczęcie współpracy Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach z Akademią Śląską

W dniu 6 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Uczelni Akademii Śląskiej, którą reprezentował prof. AŚ dr Aleksander Ostenda oraz dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach Pawła Łaty, celem uroczystego podpisania listu intencyjnego.

W dniu  6 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Uczelni Akademii Śląskiej, którą reprezentował prof. AŚ dr Aleksander Ostenda oraz dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach Pawła Łaty, celem uroczystego podpisania listu intencyjnego dotyczącego woli nawiązania współpracy dotyczącej między innymi przeprowadzania zajęć edukacyjnych (wykłady, warsztaty) dla uczniów w siedzibie Uczelni lub na terenie szkoły.

Na spotkaniu pieczętującym współpracę obecni byli Prezydent Miasta Świętochłowice Pan Daniel Beger a także Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Jacek Bialik, która od dłuższego czasu oferuje swoje wsparcie świętochłowickim szkołom, m.in. w projekcie “Trafny wybór – czas na zawody techniczne”. Spotkanie to potwierdza również jak bardzo widoczny jest trend włączania się pracodawców w proces kształcenia młodzieży w szkołach ponadpodstawowych.