MZO

Rozpoczęcie współpracy Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach z Akademią Górnośląską im. Wojciecha Korfantego

6 czerwca 2024r. uroczyście podpisano list intencyjny mający na celu nawiązanie współpracy pomiędzy Akademią Górnośląską im. Wojciecha Korfantego z Zespołem Szkół Technicznych i Zawodowych.

W dniu  3 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Uczelni Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego reprezentowaną przez Rektora Uczelni dr. Martę Adamczyk oraz dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach Pana Pawła Łaty, celem uroczystego podpisania listu intencyjnego dotyczącego woli nawiązania współpracy dotyczącej między innymi przeprowadzania zajęć edukacyjnych (wykłady, warsztaty) dla uczniów w siedzibie Uczelni lub na terenie szkoły.

 

Na spotkaniu pieczętującym współpracę obecni byli Prezydent Miasta Świętochłowice Pan Daniel Beger oraz Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Pani Dorota Leszczyńska.