MZO

Miejskie zakończenie roku szkolnego 2023/2024

MIEJSKIE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

„Czas rozwinąć skrzydła” – to hasło przyświecające miejskiemu zakończeniu roku szkolnego 2023/2024, którego oprawę artystyczną przydzielono Szkole Podstawowej nr 1
im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach.

Uroczystość tą uświetnili swoją obecnością włodarze miasta Świętochłowice, posłowie
i senatorowie sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele kuratorium oświaty, radni Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego, komendanci służb bezpieczeństwa, dyrektorzy świętochłowickich szkół, przedszkoli oraz jednostek miejskich.

Wśród gości nie zabrakło również rodziców, którzy ze wzruszeniem uczestniczyli
w przygotowanej przez tegorocznych absolwentów akademii.