MZO

Komunikat dot. dyżurów wakacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Uwaga Rodzice !

Rodzice dzieci, którzy chcą skorzystać z dyżuru wakacyjnego w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko  winni w terminie od 8 maja do 22 maja br. zapisać dziecko na dyżur w macierzystej placówce. Kierowanie dzieci (zapisy) do innych dyżurujących przedszkoli w miesiącu, w którym placówka macierzysta nie dyżuruje (w lipcu bądź w sierpniu 2024 roku), będzie odbywać się w  Miejskim Zarządzie Oświaty Świętochłowicach przy ul. Bytomska 8, w terminie od 03 czerwca do 14 czerwca br. 

Zapraszamy Rodziców do osobistego stawiennictwa w wyznaczonym wyżej miejscu celem złożenia własnoręcznego podpisu na listach potwierdzających deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego.