MZO

Informacja dla rodziców dot. rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli miejskich

Uwaga Rodzice !

28 maja 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025.  Elektroniczny serwis rekrutacyjny jest dla Państwa dostępny od 28 maja  2024 roku od godz. 8.00 w zakresie przeglądania przedszkoli pod względem właściwej liczby dostępnych miejsc do rekrutacji uzupełniającej, logowania się, wypełniania wniosków.

Wniosek
Państwo wypełniają elektronicznie logując się pod adresem
:

https://uzupelniajaca-przedszkola-swietochlowice.nabory.pl/

Link do w/w adresu znajduje się również na stronach internetowych przedszkoli oraz Miejskiego Zarządu Oświaty. Po zalogowaniu się, rodzice/prawni opiekunowie będą mieli także dostęp do wszystkich funkcjonalności programu NABO.