MZO

III Świętochłowicki Piknik Zawodowca

22 maja (środa) w godzinach 11.00-15.00 odbył się III Świętochłowicki Piknik Zawodowca na terenie OSiR Skałka pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Podczas pikniku lokalne firmy: NIK- POL, Delta Trans, Zarzecki Transport, Ekoinstal Holding, Sordrew, Sterne Time Critical zaprezentowały swoje profesje, a szkoły ze Świętochłowic: Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra oraz Zespół Edukacji Wspomagającej ofertę edukacyjną w zakresie zawodowym. Na pikniku obecni byli Prezesi w/w firm oraz Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Rafał Żelazny. 

Zaproszeni uczniowie ze świętochłowickich szkół dodatkowo mogli zobaczyć bus KSSE S.A., w którym dzięki okularom viar mogli przeżyć spacer w wirtualnej rzeczywistości po zakładzie produkcyjnym.