MZO Świętochłowice
Z życia szkół i przedszkoli

 

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi przypada 22 kwietnia i obchodzony jest na całym świecie. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie, że nie Ziemia należy do człowieka, ale człowiek do Ziemi. Podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Fundację Integracji i Kreatywności Akuku.

Geniallna szkoła.

Wirtualny Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Świętochłowicach odbył się 23 marca 2021 r. Oczywiście „wirtualne mury” są nadal dostępne dla wszystkich, więc zapraszamy do zwiedzania! Tym bardziej, że dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii komputerowych, które ukazują nowoczesne oblicze szkoły oraz wykorzystanie rozwiązań TIK w codziennej pracy z uczniami, placówka znalazła się na mapie „Geniallnych Szkół”. Projekt „Geniallne szkoły” powstał, aby zaprezentować niezwykłe prace nauczycieli, którzy otworzyli wirtualnie swoje szkoły dla innych. Stwarza możliwość pokazania placówki w szerokim środowisku ogólnopolskim. „Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w tam szacownym gronie” – całą akcję podsumował dyrektor szkoły, Witold Lipski.

„Wiosenna opowieść- Gaik”

Dzieci Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świętochłowicach

18 marca 2021 roku

Z okazji zbliżającej się wiosny życzenia składały i występ dawały

Szanownym gościom:

Prezydentowi Miasta Świętochłowice

Danielowi Begerowi

I Zastępcy Prezydenta Miasta Świętochłowice

Sławomirowi Pośpiechowi

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty

Dorocie Leszczyńskiej

Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie dzięki któremu mali aktorzy poczuli że wiosna nadeszła.

PM 4PM4

Zielona pracownia w naszej szkole.

Z radością informujemy, że projekt naszej szkoły „Zielona przygoda” został nagrodzony w I etapie konkursu „ Zielona pracownia”, zorganizowanego praz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zwycięstwo w pierwszym etapie i otrzymana dotacja w kwocie 10 tysięcy złotych pozwoli na generalny remont pracowni. Całkowite dofinansowanie wyniesie 50 tysięcy złotych i będzie wykorzystane na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni do nauk przyrodniczych, geograficznych oraz chemiczno – fizycznych. Już od przyszłego roku szkolnego, zajęcia w nowej pracowni będą niezapomnianą przygodą dla naszych młodych odkrywców, co pozytywnie wpłynie na motywację i zaangażowanie uczniów.