MZO Świętochłowice
Z życia szkół i przedszkoli

 

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi

Z ogromną  przyjemnością informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi znalazło się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Głównym kryterium branym pod uwagę było podpisanie przez dyrektora szkoły umowy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną.

Kochan na plus!

Wraz z początkiem roku, nauczyciele ze świętochłowickiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, złożyli projekt „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”, w ramach programu Erasmus Plus. Po ponad półrocznym oczekiwaniu okazało się, że wniosek został zaakceptowany.