Trwa aktualizacja strony

MZO Świętochłowice
Relacje z wydarzeń, informacje o szkoleniach, konkursach...

WARSZTATY EDUKACYJNE PRZYGOTOWUJĄCE DO MIEJSKIEJ DEBATY OKSFORDZKIEJ

W dniach 8 i 15 stycznia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach uczniowie i nauczyciele gimnazjów, oraz szkół średnich uczestniczyli w warsztatach na temat „Metoda debaty oksfordzkiej”. Jedne z warsztatów obserwowała konsultantka Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego p. Renata Chmielewska. Podczas warsztatów uczniowie poznali zasady prowadzenia debaty, zaznajomili się z regulaminem miejskiej debaty, oraz pracując w grupach ćwiczyli umiejętność prawidłowego budowania tezy/antytezy, wyszukiwania i doboru źródeł i formułowania argumentów. Na końcu spotkania doszło do podziału uczestników na drużynę propozycji i opozycji, którzy stanęli do „walki” w debacie. Jedna drużyna broniła tezy „Segregacja śmieci to wymóg czasu, przyniesie sporo korzyści wszystkim mieszkańcom naszego kraju”, natomiast druga antytezy „Segregacja śmieci to fikcja, która sporo kosztuje i jest nieefektywna”. Uczestnicy warsztatów z wielkim zaangażowaniem wcielili się w role mówców i przekonali się, że debatowanie pomaga przezwyciężyć nieśmiałość oraz zyskać dużą wiedzę. Warsztaty zostały zarejestrowane w WOM w Katowicach, a poprowadzili je doradcy metodyczni: Teresa Potrzebowska, Joanna Mika-Hadelka i Lucyna Nowak. Nauczyciele otrzymali stosowne zaświadczenia.

Warsztaty „Trudne dziecko czy trudny rodzic? dla nauczycieli przedszkoli

We wtorek 3 października nauczycielki wszystkich przedszkoli w bardzo licznej grupie wzięły udział w warsztacie zorganizowanym we współpracy z Nową Erą na temat „Trudne dziecko czy trudny rodzic? Jak poradzić sobie z poważnymi problemami zachowania dziecka w przedszkolu oraz skutecznie komunikować się z trudnymi rodzicami.” Warsztaty poprowadziła w sposób bardzo ekspresyjny Pani Karina Mucha.

Wybór tematu spośród kilku był oczywisty ze względu na ministerialne priorytety. Jednocześnie temat ten jest ważny dla każdego nauczyciela, który chce profesjonalnie pomagać dzieciom i doradzać ich rodzicom. W obliczu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazówki te będą bardzo cenne.

 

autor: Teresa Potrzebowska - nauczyciel przedszkola, doradca metodyczny

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych

3 czerwca 2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach odbyła się konferencja dla nauczycieli języków obcych. Konferencja zorganizowana przez konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach  Joannę Drążek i doradcę metodycznego Joannę Mika-Hadelka dotyczyła nauczania języków obcych w kontekście zmian w systemie oświaty, podstawy programowej języków obcych oraz języków mniejszości narodowych i etnicznych. Jest to już szósta konferencja zorganizowana przez RODN WOM dla nauczycieli języków obcych. Ogółem przeszkolonych zostało ok. 500 chętnych osób.

Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Anglojęzycznej

7 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Anglojęzycznej (Formuła Miniatury Teatralnej) pod patronatem prezydenta Miasta Świętochłowice. W konkursie wzięły udział szkoły podstawowe z Siemianowic Śląskich i Świętochłowic. Zaproszeni goście, jury i nauczyciele obserwujący całą imprezę, byli pod ogromnym wrażeniem wszystkich występów.

Sprawozdanie z XVIII Rejonowego Konkursu Mitologicznego

7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach odbył się finał XVIII Rejonowego Konkursu Mitologicznego dla młodzieży gimnazjalnej Świętochłowic, Siemianowic i Chorzowa. Wymagania konkursowe to znajomość mitologii greckiej i rzymskiej (według opracowania Jana Parandowskiego) oraz pojęć i zwrotów związanych z kulturą antyczną (na podstawie słowniczka „Po nitce do kłębka”). W tym roku w etapie szkolnym, który odbył się na początku stycznia, wzięło udział około 350 gimnazjalistów, natomiast na zmagania finałowe przyjechało 25 uczestników z 14 szkół. Liczby te świadczą o tym, że konkurs cieszy się autentycznym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Przygotowania do Debaty Oksfordzkiej Gimnazjalistów

W ramach przygotowań do Debaty w piątek 24 marca 2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach odbyły się warsztaty z udziałem uczniów i nauczycieli świętochłowickich gimnazjów. W spotkaniu wzięły udział wszystkie miejskie gimnazja, tworząc pięć zespołów, składających się z 4 uczniów i 2 nauczycieli. Warsztaty poprowadziły doradczynie metodyczne: Lucyna Nowak i Teresa Potrzebowska i Joanna Mika-Hadelka