MZO Świętochłowice
Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020

Uwaga Rodzice 

27 maja 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2019/2020. Elektroniczny serwis rekrutacyjny jest dla Państwa dostępny od            24 maja 2019 roku w zakresie przeglądania przedszkoli oraz właściwej liczby dostępnych miejsc do rekrutacji uzupełniającej.

Wniosek Państwo wypełniają elektronicznie logując się pod adresem:

 https://uzupelniajaca-przedszkola-swietochlowice.nabory.pl/

 Link do w/w adresu znajduje się również na stronach internetowych przedszkoli oraz Miejskiego zarządu Oświaty. Po zalogowaniu się, rodzice/prawni opiekunowie będą mieli także dostęp do wszystkich funkcjonalności programu NABO.

 

 

 

W celu zapisania dziecka do przedszkola po raz pierwszy należy wypełnić elektronicznie wniosek poprzez bezpośrednie zalogowanie pod adresem: https://przedszkola-swietochlowice.nabory.pl/

Link do w/w adresu znajduje się również na stronach internetowych przedszkoli oraz Miejskiego zarządu Oświaty. Po zalogowaniu się, rodzice/prawni opiekunowie będą mieli także dostęp do wszystkich funkcjonalności programu NABO.

 

Uwaga Rodzice

Elektroniczny serwis rekrutacyjny jest dla Państwa dostępny od 19 lutego 2019 roku w zakresie przeglądania komunikatów i ofert przedszkoli.

Właściwa liczba dostępnych miejsc do rekrutacji będzie widoczna po zakończeniu procesu składania przez Rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

tj. od 26 lutego 2019 r.

 

Uwaga Rodzice – sprostowanie do Komunikatu nr 1.

Zgodnie z treścią Komunikatu nr 1 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach w sprawie zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, termin składania wniosków wraz z załącznikami mija w dniu 17 marca 2019 r. o godz.15.00. Rodzice po wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej zobowiązani są do wydrukowania go i dostarczenia wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.

Termin składania wniosku wraz z załącznikami, ulega wydłużeniu do poniedziałku  18 marca 2019 r. do godz. 15.00. Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przez kandydata, rozpoczyna się 18 marca 2019 r. od godz. 15. Pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego pozostają bez zmian.