Trwa aktualizacja strony

MZO Świętochłowice
Program "TU JEST MOJE MIEJSCE"

 

        

Celem Programu ”Tu jest moje miejsce” jest poprawa wyników w naborze do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Świętochłowicach poprzez promocję tych szkół wśród absolwentów gimnazjów naszego i nie tylko naszego miasta. Osiągnięcie tego celu wymaga analizy obecnego stanu promocji placówek oświatowych, konstruktywnej wymiany doświadczeń między szkołami, dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb środowiska i realizacji programu.