MZO Świętochłowice
Nabór do przedszkoli 2017/2018 - informacje...

Rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

W terminie od 20 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacja będzie się odbywać za pomocą systemu elektronicznego NABO. W celu zapisania dziecka do przedszkoli należy wypełnić elektronicznie wniosek poprzez bezpośrednie zalogowanie się pod adresem:

https://uzupelniajaca-przedszkola-swietochlowice.nabory.pl/

Tryb postępowania uzupełniającego został szczegółowo omówiony w Komunikacie nr 1/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach, który jest umieszczony na stronie głównej systemu NABO oraz na stronie Miejskiego Zarządu Oświaty.

Zapraszamy.

1.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty informuje, iż zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych  na rok szkolny 2017/2018  zostaną podane  do dnia 15 kwietnia 2017 r. w drodze komunikatu. Jednocześnie  do wiadomości rodziców podaję, że elektroniczny serwis rekrutacyjny do przedszkoli – NABO -  będzie funkcjonować od 27 marca 2017 r. Z tym dniem rodzice/opiekunowie prawni będą mogli zapoznawać się z ofertą przedszkoli miejskich w Świętochłowicach.

Adres serwisu przedszkola-swietochlowice.nabory.pl

Uwaga. Aktualna jest tylko oferta przedszkoli. Pozostałe linki (harmonogram rekrutacji, kryteria, punktacja i liczba miejsc do rekrutacji )  dotyczą naboru z roku ubiegłego (rok szkolny 2016/17) i będą na bieżąco aktualizowane.