MZO Świętochłowice
Lista projektów unijnych

 

1.
  • Projekt - „Świętochłowicka edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości” realizowany  w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (EFS)

informacja o projekcie 

2.
  • Projekt "Szkoła to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód - etap I" (RPSL.11.02.01-24-0098/17)

Informacja o projekcie 

3.
  • Projekt - „Kreatywne szkoły w Swiętochłowicach” realizowany  w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (EFS)

Informacja o projekcie

3.cd.
  •  Projekt - „Kreatywne szkoły w Swiętochłowicach” realizowany  w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (EFS) ciąg dalszy -bieżące działania

 Informacje o projekcie 

 4,
  •  Projekt - „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

        Do pobrania - Regulamin rekrutacji dzieci 

        Do pobrania - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli

 Informacje o projekcie