Trwa aktualizacja strony

MZO Świętochłowice
KOMUNIKATY

KOMUNIKAT NR 3/2020 - Uwaga Rodzice sprostowanie do Komunikatu nr 1

(...) W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w postaci koronawirusa SARS-COV-2 informuję, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz pracowników przedszkoli uległy zmianie zasady oraz wydłużono termin potwierdzania przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola. Tym samym pozostałe terminy rekrutacji uległy przesunięciu.

Prosimy zapoznać się z pełną treścią komunikatu:

KOMUNIKAT NR 2 / 2020

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W SPRAWIE KRYTERIÓW I TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021, A TAKŻE TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

KOMUNIKAT NR 1/2019 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach

Uwaga Rodzice – sprostowanie do Komunikatu nr 1.

Zgodnie z treścią Komunikatu nr 1 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach w sprawie zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, termin składania wniosków wraz z załącznikami mija w dniu 17 marca 2019 r. o godz.15.00. Rodzice po wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej zobowiązani są do wydrukowania go i dostarczenia wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.

Termin składania wniosku wraz z załącznikami, ulega wydłużeniu do poniedziałku 18 marca 2019 r. do godz. 15.00. Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przez kandydata, rozpoczyna się 18 marca 2019 r. od godz. 15. Pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego pozostają bez zmian.

 

W SPRAWIE ZASAD I TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020