MZO Świętochłowice
KOMUNIKATY

KOMUNIKAT NR 2/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, do oddziałów sportowych szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych.

Dokument do pobrania

Pozostałe dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy rejonowej publicznej szkoły podstawowej 

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej