MZO Świętochłowice
KOMUNIKATY

KOMUNIKAT NR 2/2019 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach

dokument do pobraniaW SPRAWIE KRYTERIÓW I TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

KOMUNIKAT NR 1/2019 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach

Uwaga Rodzice – sprostowanie do Komunikatu nr 1.

Zgodnie z treścią Komunikatu nr 1 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach w sprawie zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, termin składania wniosków wraz z załącznikami mija w dniu 17 marca 2019 r. o godz.15.00. Rodzice po wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej zobowiązani są do wydrukowania go i dostarczenia wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.

Termin składania wniosku wraz z załącznikami, ulega wydłużeniu do poniedziałku 18 marca 2019 r. do godz. 15.00. Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przez kandydata, rozpoczyna się 18 marca 2019 r. od godz. 15. Pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego pozostają bez zmian.

 

W SPRAWIE ZASAD I TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020