MZO Świętochłowice
Doradztwo metodyczne

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych

3 czerwca 2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach odbyła się konferencja dla nauczycieli języków obcych. Konferencja zorganizowana przez konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach  Joannę Drążek i doradcę metodycznego Joannę Mika-Hadelka dotyczyła nauczania języków obcych w kontekście zmian w systemie oświaty, podstawy programowej języków obcych oraz języków mniejszości narodowych i etnicznych. Jest to już szósta konferencja zorganizowana przez RODN WOM dla nauczycieli języków obcych. Ogółem przeszkolonych zostało ok. 500 chętnych osób.

Konferencja Metodyczna dla nauczycieli i wychowawców

We wtorek, 7 marca 2017 r., odbyła się w Świętochłowicach Miejska Konferencja Metodyczna dotycząca przeciwdziałania depresji wśród dzieci i młodzieży. Już drugi raz w tym roku szkolnym nauczyciele i wychowawcy spotkali się, aby pogłębiać swoją wiedzę. Tym razem szkolenie zaplanowano w związku z Miejską Kampanią Społeczną -  „ROZWIĄZANIE JEST BLISKO - BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ”. Ww. kampania ma dotyczyć istotnego obszaru zdrowia psychicznego.