MZO Świętochłowice
Dofinansowanie kształcenia nauczycieli

 

 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania opłat pobieranych w 2017 r. przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli za dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.

Druki do pobrania:

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania opłat pobieranych przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli za dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.

Druki do pobrania: