MZO Świętochłowice
Dofinansowanie kształcenia nauczycieli

Zarządzenie Nr 165/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23.04.2019

w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania opłat pobieranych w 2019 roku przez uczelnie lub placówki doskonalenia nauczycieli za dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice

 

Druki do pobrania:

WNIOSEK nauczyciela/dyrektora szkoły/placówki oświatowej o dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli (*.doc)