MZO Świętochłowice
Aktualności

Zapraszamy do skorzystania z oferty półkolonii letnich 2017

Szanowni Rodzice. Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach zawiadamia, iż w miesiącach wakacyjnych będą organizowane w szkołach podstawowych półkolonie letnie dla uczniów Świętochłowickich szkół. Zgodnie z Zarządzeniem nr 592/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły podstawowe w okresie ferii zimowych i letnich, dzieci będą mogły skorzystać z dofinansowania uzależnionego od dochodu na członka rodziny. Jednocześnie w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, możliwe jest dofinansowania do posiłków wydawanych w szkołach. Opieka jest zapewniona od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z dyrektorami szkół. Oprócz tego na każdy dzień pobytu przygotowany zostanie atrakcyjny program. Szczegółowe informacje można będzie uzyskać w siedzibach szkól podstawowych. Terminy organizacji półkolonii zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym. Więcej informacji wkrótce, zachęcamy do śledzenia stron internetowych szkół podstawowych oraz Miejskiego Zarządu Oświaty.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA zaprasza maturzystów

Mając na celu promocję studiowania w regionie śląskim, w szczególności na Politechnice Śląskiej,  uczelnia ta organizuje 13 maja 2017 roku imprezę plenerową skierowaną do tegorocznych maturzystów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Wydarzenie będzie składać się z koncertu muzyki młodzieżowej oraz wydarzeń popularyzujących naukę, a odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Śląskiej. Więcej szczegółów na stronie https://www.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx  

Zeskanuj kod, czytaj z nami...

Pod takim hasłem Miejska Biblioteka Publiczna w Świętochłowicach udostępniła na plakatach kod QR (Quick Response). Wystarczy na smartfonie zainstalować czytnik kodów QR, zeskanować kod z plakatu lub rysunku poniżej i pobrana aplikacja przeniesie nas na stronę https://wolnelektury.pl/, gdzie mamy darmowy dostęp do ponad 4 tys. lektur. POLECAMY    

Przygotowania do Debaty Oksfordzkiej Gimnazjalistów

W ramach przygotowań do Debaty w piątek 24 marca 2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach odbyły się warsztaty z udziałem uczniów i nauczycieli świętochłowickich gimnazjów. W spotkaniu wzięły udział wszystkie miejskie gimnazja, tworząc pięć zespołów, składających się z 4 uczniów i 2 nauczycieli. Warsztaty poprowadziły doradczynie metodyczne: Lucyna Nowak i Teresa Potrzebowska i Joanna Mika-Hadelka