MZO Świętochłowice
Aktualności

Stypendia dla studentów

Ponad miesiąc temu poznaliśmy listę stypendystów mieszkańców Świętochłowic uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dzisiaj ogłoszona została lista siedmiorga studentów, którym zgodnie z § 5 Uchwały Nr XLIX/353/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkałych na stałe w Świętochłowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 Nr 63, poz. 1027 z późn. zm.) przyznano Stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe.

Obchody Dnia Edukacji

W Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach, 13 października br., z udziałem władz miasta Marka Palki - Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Dawida Kostempskiego - Prezydenta Miasta, odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością  uroczystość zaszczyciły Pani Danuta Pietraszewska - Posłanka na Sejm RP oraz Pani Halina Bieda Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Ciekawe miejsca przyrodnicze i historyczne w regionie - zaproszenie na seminarium 19.10.2015

 W imieniu organizatorów - Zespołu Doradców Metodycznych oraz Danuty Kontny doradcy metodycznego geografii i przyrody zapraszamy nauczycieli przyrody, geografii oraz innych zainteresowanych na Seminarium pt. "Ciekawe miejsca przyrodnicze i historyczne w regionie"