MZO Świętochłowice
Aktualności

Otwarto Centrum Języka i Kultury Chińskiej

12 stycznia 2018 roku w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Języka i Kultury Chińskiej – jednostki badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, której powstanie łączy się z coraz większym zainteresowaniem kierunkami związanymi z krajami Dalekiego Wschodu. W trakcie inauguracji odbyły się pokazowe lekcje języków: chińskiego, japońskiego i koreańskiego. Podstawową działalnością Centrum Języka i Kultury Chińskiej jest prowadzenie zajęć z języka chińskiego i kultury chińskiej. Formuła Centrum zakłada jednak także inne (oprócz czysto dydaktycznych) działania mające na celu promocję krajów Dalekiego Wschodu. Jedną z inicjatyw jest Chiński Klub Filmowy – projekt realizowany we współpracy z Chińskim Muzeum Sztuki w Szanghaju i Instytutem Filmu Światowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Szanghaju oraz z Instytucją Filmową „Silesia-Film”. W przyszłości w ramach działalności Klubu będą organizowane specjalistyczne warsztaty, wymiana międzyuczelniana, kursy w Polsce oraz publikacje dotyczące polskiego kina. Planowane są również warsztaty chińskiej kaligrafii, malowania masek oraz spotkania związane z propagowaniem literatury polskiej w Chinach. Świętochłowice już od roku 2016 współpracują z Uniwersytetem Śląskim w zakresie funkcjonowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 klasy chińskiej w której język chiński nauczany jest jako język obowiązkowy. Uczennice tej klasy, które uzyskały najwyższe wyniki, w tym z języka chińskiego, uczestniczyły w wyjeździe do Chin, w pełni finansowanym przez Miasto.

Do ferii ferie zimowych już tylko 3, 2, 1 dni /* - wybierz właściwą liczbę, skorzystaj w czasie ferii z oferty miejskich jednostek.

Jednostki miejskie Świętochłowic przygotowały dla dzieci i młodzieży szkolnej ciekawą i urozmaiconą ofertę spędzenia ferii w naszym mieście. Szczegółowy program do zobaczenia na stronie głównej miasta (link). Życzymy wszystkim bezpiecznego i udanego wypoczynku.   Jednocześnie informujemy, że  związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi (dla szkół województwa śląskiego od 29 stycznia do 11 lutego 2018 roku) na terenie województwa śląskiego rozpoczęły się działania w ramach akcji "Bezpieczne ferie 2018", które potrwają do 26 lutego 2018 r.  Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. Podejmowane działania połączone będą z wysiłkami m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grup: Jurajskiej i Beskidzkiej, Beskidzkiego i Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wojewoda Śląski wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, Śląskim Kuratorem Oświaty i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ogłaszają konkurs: „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”, który ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz promowanie zasad bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich, w tym jazdy w kaskach. Konkurs ma za też za zadanie kształtowanie umiejętności oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw i rekreacji oraz rozwijanie kreatywności. Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.  
źródło:http://www.katowice.uw.gov.pl

Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów od 01 stycznia 2018 nie płacą za przejazdy na terenie gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie zintegrowany system taryfowo-biletowy, który będzie obowiązywał w środkach publicznego transportu zbiorowego KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach, Miasta Tychy (MZK Tychy) oraz Gminy Rudziniec.Zasadniczym elementem systemu jest zwolnienie z opłat za przejazdy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zwolnienie z opłat będzie trwało nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 16 rok życia na podstawie ulgi zapisanej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych. Z poważaniem Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

ZSO nr 2 w ogólnopolskim programie "ZDROWA JA"

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 został wybrany do ogólnopolskiego programu "ZDROWA JA" organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka, w ramach Narodowego Programu Zdrowia.Celem projektu jest ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu. Program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nastolatek wykorzystując najnowsze technologie, które ułatwiają utrzymanie zdrowych nawyków w codziennym funkcjonowaniu. Opaski na rękę oraz dostęp do aplikacji mobilnej to nie tylko narzędzia promujące zdrowy styl życia, ale także modny, zaawansowany technologicznie gadżet, który sprawia, że udział w projekcie jest dla dziewcząt świetną zabawą. W ramach projektu badane dziewczęta zostaną objęte telemonitoringiem, działającym w systemie umożliwiającym dostęp do jego funkcjonalności za pomocą aplikacji mobilnej. System będzie dostępny dla uczestniczących w programie dziewcząt oraz koordynatorów projektu.

Wyróżnienia dla młodych świętochłowiczan

W poniedziałek 20 listopada 2017 roku  w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2016/2017. Cztery dni później w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa śląskiego.   
źródło: http://50.us.edu.pl/

Realizujemy projekt

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu edukacji w 6 szkołach podstawowych z terenu gminy Świętochłowice woj. śląskiego poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe w okresie od X 2017 do IV 2019 r. Więcej informacji o projekcie tutaj