MZO Świętochłowice
Aktualności

Zapraszamy do skorzystania z oferty półkolonii zimowych 2021

Uwaga Rodzice

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty półkolonii zimowych 2021

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach zawiadamia, iż w ferie zimowe w terminie od 04 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. Gmina Świętochłowice planuje zorganizować w szkołach podstawowych półkolonie zimowe dla uczniów świętochłowickich szkół.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu na wypoczynku, Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej opracował wytyczne wraz z procedurami dla organizatorów wypoczynku, do których bezwzględnie należy się dostosować. Zgodnie z wytycznymi półkolonie będą organizowane wyłącznie dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 535/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły podstawowe w okresie ferii zimowych i letnich, zmienionego Zarządzeniem nr 621/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.12.2019, dzieci będą mogły skorzystać z dofinansowania uzależnionego od dochodu na członka rodziny. Szczegóły dofinansowania w w/w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz szkół podstawowych. Jednocześnie w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, możliwe jest dofinansowanie do posiłków, z których będzie można skorzystać w czasie półkolonii. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z dyrektorami szkół (5 godzin dziennie bądź 10 godzin dziennie w zależności od potrzeb rodziców). Koszt półkolonii jest uzależniony od czasu pobytu dziecka i kształtuje się następująco: 165,00 zł przy 5-godzinnym, 245,00 zł przy 10-godzinnym.

Drodzy Rodzice z uwagi na niecodzienną sytuację, związaną z obostrzeżeniami w związku z koronawirusem COVID -19 organizacja półkolonii uzależniona będzie od liczby zgłoszonych uczestników wypoczynku. W związku z tym nie każda szkoła podstawowa będzie organizowała zimowy wypoczynek półkolonijny. Dwie świętochłowickie szkoły podjęły się realizować półkolonie w drugim tygodniu ferii zimowych, tj. terminie od 11 stycznia 2021 r do 17 stycznia 2021 r. – Szkoła Podstawowa nr 2 zlokalizowana przy ul. Wyzwolenie 50 oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sudeckiej 5. Proszę o pilny kontakt w terminie do 28 grudnia br. z dyrektorem szkoły, do której aktualnie dziecko uczęszcza, bądź bezpośrednio do dyrektora szkoły, która jest organizatorem zimowego wypoczynku, celem zgłoszenia dziecka na wypoczynek kolonijny.

Serdecznie zachęcam do udziału w półkoloniach.


Data publikacji: 21-12-2020