MZO Świętochłowice
Aktualności

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych

Informujemy, że od dnia 18 maja br. rozpocznie się stopniowe uruchamianie miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świętochłowice. Po szczegółowej i wnikliwej analizie dotyczącej sytuacji epidemiologicznej, zapewnienia najbardziej bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom przedszkoli do nauki, opieki, zabawy i pracy, a także biorąc pod uwagę opinię rodziców deklarujących potrzebę opieki nad dzieckiem ze względu na obowiązki zawodowe, w pierwszej kolejności zostaną otwarte następujące przedszkola miejskie, tj.:

Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Wodnej 13,

Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Mielęckiego 19

Przedszkole Miejskie nr 8 przy ul. J. Zubrzyckiego 10

Przedszkole Miejskie nr 13 przy ul. Sudeckiej 1.

Opracowane procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID 19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, pozwalają na funkcjonowanie małych grup, w których może przebywać max 12 dzieci tak aby zapewnić minimalną przestrzeń wynoszącą 4 m² na każde dziecko i opiekuna. Stąd liczba grup proponowanych do otwarcia jest ograniczona z uwagi na działalność przedszkola w trybie reżimu sanitarnego. Niemniej jednak w przypadku zgłoszeń rodziców deklarujących potrzebę korzystania z opieki przedszkolnej, sukcesywnie będą otwierane kolejne przedszkola.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, o których wspomniano wyżej, wskazują jednoznacznie, iż pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz dzieci rodziców, którzy nie maja możliwości wykonywania pracy zdalnej. Niniejsza procedura, zawierająca wszystkie zasady organizacji pracy placówki w dobie pandemii, zostanie podana do Państwa wiadomości i zastosowania poprzez umieszczenie na stronach internetowych przedszkoli miejskich, Miejskiego Zarządu Oświaty.

Jednocześnie uprasza się wszystkich rodziców, bez względu na przedszkole, do którego uczęszczało dziecko, deklarujących potrzebę skorzystania z opieki przedszkolnej o kontakt bądź z dyrektorem przedszkola, do którego dziecko uczęszczało przed zawieszeniem zajęć bądź z dyrektorem przedszkola planowanego do otwarcia w dniu 18 maja br., w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola.

O wszelkich zmianach i decyzjach będę Państwo informowani w kolejnych komunikatach.

Wspólnie przebrniemy przez ten trudny czas by w przyszłości cieszyć się życiem, jednakże w chwili obecnej kwestia bezpieczeństwa i zdrowia jest najważniejsza.


Data publikacji: 18-05-2020