MZO Świętochłowice
Aktualności

Otwarto Centrum Języka i Kultury Chińskiej

12 stycznia 2018 roku w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Języka i Kultury Chińskiej – jednostki badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, której powstanie łączy się z coraz większym zainteresowaniem kierunkami związanymi z krajami Dalekiego Wschodu.

W trakcie inauguracji odbyły się pokazowe lekcje języków: chińskiego, japońskiego i koreańskiego. Podstawową działalnością Centrum Języka i Kultury Chińskiej jest prowadzenie zajęć z języka chińskiego i kultury chińskiej. Formuła Centrum zakłada jednak także inne (oprócz czysto dydaktycznych) działania mające na celu promocję krajów Dalekiego Wschodu. Jedną z inicjatyw jest Chiński Klub Filmowy – projekt realizowany we współpracy z Chińskim Muzeum Sztuki w Szanghaju i Instytutem Filmu Światowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Szanghaju oraz z Instytucją Filmową „Silesia-Film”. W przyszłości w ramach działalności Klubu będą organizowane specjalistyczne warsztaty, wymiana międzyuczelniana, kursy w Polsce oraz publikacje dotyczące polskiego kina. Planowane są również warsztaty chińskiej kaligrafii, malowania masek oraz spotkania związane z propagowaniem literatury polskiej w Chinach.

Świętochłowice już od roku 2016 współpracują z Uniwersytetem Śląskim w zakresie funkcjonowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 klasy chińskiej w której język chiński nauczany jest jako język obowiązkowy. Uczennice tej klasy, które uzyskały najwyższe wyniki, w tym z języka chińskiego, uczestniczyły w wyjeździe do Chin, w pełni finansowanym przez Miasto.


Data publikacji: 26-01-2018