MZO Świętochłowice
Aktualności

Obchody Dnia Edukacji

W Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach, 13 października br., z udziałem władz miasta Marka Palki - Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Dawida Kostempskiego - Prezydenta Miasta, odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Swoją obecnością  uroczystość zaszczyciły Pani Danuta Pietraszewska - Posłanka na Sejm RP oraz Pani Halina Bieda Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Z zaproszenia skorzystali również Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych działających w Świętochłowicach, dyrektorzy, doradcy metodyczni, nauczyciele oraz pracownicy szkół i placówek oświatowych.

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem, które skłania do refleksji nad sprawami szeroko rozumianej edukacji i oświaty. Skłania też do pochylenia sie nad trudną i odpowiedzialną pracą nauczyciela. W tym dniu w sposób szczególny dostrzega się każdy ich wysiłek, pasje i hart ducha, a najlepszym z najlepszych w uznaniu ich zasług wręcza się przyznane wyróżnienia.

Za całokształt osiągnięć Nagrodą Prezydenta Miasta uhonorowani zostali:

1. Teresa Potrzebowska - Przedszkole Miejskie nr 8,

2. Andrzej Nieścior - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,

3. Bożena Leszko - Przedszkole Miejskie nr 4,

4. Marek Reich - Szkoła Podstawowa nr 2,

5. Teresa Bednarek - Przedszkole Miejskie nr 13,

6. Sebastian Wróbel - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,

7. Adam Pradela - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,

8. Marek Planta - Szkoła Podstawowa nr 8,

9. Dorota Sparwasser - Szkoła Podstawowa nr 1,

10. Mariusz Wierzbicki - Szkoła Podstawowa nr 4,

11. Zofia Kita - Szkoła Podstawowa nr 17,

12. Anna Pleskacz - Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,

13. Anna Żurek - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,

14. Zofia Jelonek - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.

 

Prezydent Miasta wręczył też listy gratulacyjne Pani Zofii Kicie i Pani Annie Kowalskiej, które na wniosek Oddziału ZNP otrzymały resortowe odznaczenia – medale Komisji Edukacji Narodowej.

W poprzednim roku szkolnym 41 nauczycieli i pracowników świętochłowickich szkół i placówek obchodziło jubileusz 25-lecia pracy zawodowe, natomiast 20 pracowników szkół i placówek oświatowych przeszło na emeryturę Do najserdeczniejszych życzeń i gratulacji dołączone zostały pamiątkowe upominki, które wręczyli Prezydent Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. Przedstawiciele szkolnego chóru pod kierownictwem Pani Ireny Kanclerz wykonali wiązankę piosenek śląskich. Na skrzypcach węgierskiego czardasza zagrała uczennica tej szkoły – Julia Janek.


Data publikacji: 14-10-2015