Trwa aktualizacja strony

MZO Świętochłowice
Aktualności

Konferencja w Pruszkowie 20-21.10.2022

 

 

Konferencja w Pruszkowie 20-21.10.2022

Za nami konferencja zorganizowana w Pruszkowie w dniach 20-21.10.2022 r. w ramach realizacji projektu „Model Wsparcia Międzysektorowego”. Tematyka Konferencji:

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie rozwiązań na rzecz międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin w powiatach - założenia i plan działań, prof. Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski, kierownik projektu)

Opieka i edukacja wysokiej jakości dla dzieci i uczniów w działaniach Ministerstwa Edukacji i Nauki, Elżbieta Neroj, Zastępca Dyrektora Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Międzysektorowość w samorządzie terytorialnym - szanse i bariery, Ewa Kamińska (Urząd Miejski w Gdańsku, ekspert w projekcie)

Warsztaty:

Wspólnota zmiany, dr hab. Bohdan Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski, ekspert w projekcie)

Założenia opieki i edukacji wysokiej jakości dla dzieci i uczniów – autorefleksja powiatów.

Model rozwiązań na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i rodzin – mapa wdrożeniowa.

Zasoby powiatów w zakresie wsparcia dziecka, ucznia i rodziny – jak je rozpoznawać
i budować.

Było to bardzo inspirujące spotkanie, pełne cennych wskazówek i informacji, które pozytywnie wpłynęło na motywację do dalszej realizacji projektu.

W konferencji uczestniczyli: Dorota Leszczyńska- koordynator współpracy międzysektorowej w Świętochłowicach, Leszek Wacławczyk- koordynator instytucji koordynującej.


Data publikacji: 22-05-2023