Trwa aktualizacja strony

MZO Świętochłowice
Aktualności

Konferencja w Pruszkowie 20-21.04.2023 cz. 2

 

 

Konferencja w Pruszkowie 20-21.04.2023

Za nami konferencja zorganizowana w Pruszkowie w dniach 20-21.04.2023 r. w ramach realizacji projektu „Model Wsparcia Międzysektorowego”. Tematyka Konferencji:

Realizacja projektu innowacyjno-wdrożeniowego z perspektywy zakończonych i trwających zadań w powiatach- plan dalszych działań, prof. Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski, kierownik projektu), dr hab. prof. UŚ Edyta Widawska (Uniwersytet Śląski, zastępczyni kierownika projektu)

Doświadczenia projektowania i wdrażania wsparcia WWR dla dzieci z perspektyw zespołu projektowego, dr Radosław Piotrowicz, dr hab. prof. UŚ Edyta Widawska (zastępczyni kierownika projektu)

Mapa projektów (z)realizowanych na rzecz edukacji wysokiej jakości dla dzieci i uczniów w działaniach Ministerstwa Edukacji i Nauki i instytucji zewnętrznych, Elżbieta Neroj, Zastępca Dyrektora, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej, MEiN.

Warsztaty:

Analiza procesu wdrażania założeń teoretycznego modelu rozwiązań na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i rodzin z perspektywy prowadzonych studiów przypadku,

Spotkania dyskusyjne:

Finasowanie wsparcia dzieci i uczniów (Grzegorz Pochopień, Zenon Gajdzica, Ewa Domagała -Zyśk)

Zarządzanie zmianą w celu długofalowego wdrożenia wsparcia międzysektorowego (Edyta Widawska, Beata Jachimczak)

Model teoretyczny w praktyce (Radosław Piotrowicz, eksperci zewnętrzni)

Doświadczenia projektowania i wdrażania wsparcia dla uczniów z perspektyw zespołu projektowego, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

Możliwości i ograniczenia tworzenia powiatowych zespołów/centrów ds. koordynacji zasobów (nie tylko w naszym projekcie), dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Zmieniamy się – koordynacja i współpraca, Małgorzata Łyciuk-Bzdyra

Nowa perspektywa projektowa, Elżbieta Neroj, Jan Kosiński-Gortych, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej, MEiN

oraz sprawozdania z realizacji projektu w poszczególnych powiatach wraz prezentacjami dobrych praktyk.

Był to bardzo produktywny i inspirujący czas, który znacząco wpłynął na motywację do dalszej pracy.

W konferencji uczestniczyli: Dorota Leszczyńska -koordynator współpracy międzysektorowej w Świętochłowicach, Leszek Wacławczyk- koordynator instytucji koordynującej, Zbigniew Sobik- koordynator do spraw badań uczniów oraz Monika Nagiet- koordynator do spraw badań WWR.

 

 


Data publikacji: 22-05-2023