MZO Świętochłowice
Aktualności

Konferencja „Razem przeciw przemocy” 19.05.2023 r

KONFERENCJA: „Razem przeciw przemocy”

            19 maja 2023 r. odbyła się konferencja: „Razem przeciw przemocy”, której organizatorami byli: Miejski Zarząd Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

            Na konferencji poruszono problematykę przemocy. Psycholog Agata Fortuńska i pedagog Patrycja Stopyra z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawiły tematykę przemocy rówieśniczej oraz strategie postępowania i radzenia sobie w takich sytuacjach. Omówiono definicje przemocy, jej rodzaje w środowisku rówieśniczym, zaprezentowano statystykę dotyczącą zjawiska. Ponadto zaprezentowane zostały założenia komunikacji bez przemocy według Rosenberga i możliwości jej wykorzystania w codziennym funkcjonowaniu szkół i placówek. Radca prawny – mecenas Jakub Szumny – zapoznał zebranych z konsekwencjami prawnymi przemocy w szkole i w placówce oświatowej. Zebrani dowiedzieli się jak ważne są jednolite procedury postępowania w przypadku ujawnienia przemocy na terenie szkoły/placówki. Z kolei Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Wojciech Zbylut zaprezentował procedurę Niebieskiej Karty w aspekcie zadań i obowiązków szkoły oraz placówki oświatowej. Obecni na konferencji mogli obejrzeć krótki film instruktażowy, w jaki sposób wypełnić Niebieską Kartę i na co zwrócić szczególną uwagę. Prelegent zaprezentował również zmiany prawne, jakie od czerwca tego roku będą wprowadzone.

            Konferencja jest wstępem do opracowania międzyinstytucjonalnej strategii działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.

 

 


Data publikacji: 22-05-2023