MZO Świętochłowice
Aktualności

Informacja dla rodziców planujących skorzystać z dyżuru wakacyjnego w przedszkolu.

Uwaga Rodzice

Rodzice dzieci, którzy planują skorzystać z dyżuru wakacyjnego w przedszkolu, do którego aktualnie w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza dziecko, zobowiązani byli zgłosić ten fakt w macierzystej placówce do dnia 31 maja br. W przypadku potrzeby skorzystaniu z dyżuru w kolejnym miesiącu, kiedy przedszkole macierzyste jest nieczynne, rodzice byli zobowiązanie zgłosić powyższą potrzebę w swoim przedszkolu do dnia 5 czerwca br.

Kierowanie dzieci do dyżurujących przedszkoli w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 roku, będzie odbywać się drogą telefoniczną za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach, w terminie od 16 czerwca 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w przedszkolach spowodowanych pandemią koronowirusa (wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej) kierowane do dyżurujących przedszkoli będą wyłącznie dzieci uprzednio zgłoszone w swoich przedszkolach.

 

Tel. kontaktowy 32 245 31 29

798 250 732


Data publikacji: 15-06-2020