MZO Świętochłowice
Aktualności

Ferie letnie 2022

Uwaga Rodzice

 

Zapraszam do skorzystania z oferty półkolonii letnich 2022

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach zawiadamia, iż w ferie letnie            w terminie od 27 czerwca  2022 r. do 1 lipca 2022 r. będą organizowane w Szkole Podstawowej          z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. G. Morcinka przy ul. Armii Krajowej 14 oraz w terminie od 22 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana III Sobieskiego przy ul. Wiśniowej 9, półkolonie letnie dla uczniów świętochłowickich szkół podstawowych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 535/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice            z dnia 27.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego dzieci  i młodzieży organizowanego przez szkoły podstawowe  w okresie ferii zimowych i letnich, zmienionego Zarządzeniem nr 621/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 grudnia 2019 r., dzieci będą mogły skorzystać z dofinansowania uzależnionego od dochodu na członka rodziny. Szczegóły w w/w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz szkół podstawowych. Jednocześnie         w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, możliwe jest dofinansowanie do posiłków, z których będzie można skorzystać w czasie półkolonii. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku  w godzinach ustalonych z dyrektorami szkół  ( 5 godzin bądź 10 godzin dziennie ). Koszt półkolonii wynosi  190,00 zł za jeden turnus ( 5 dni )  przy 5 godzinnym pobycie i 280,00 zł za jeden turnus ( 5 dni )  przy 10 godzinnym pobycie.

Proszę o pilny  kontakt w terminie do 3 czerwca br. z dyrektorem szkoły, do której aktualnie dziecko uczęszcza, celem zgłoszenia dziecka na wypoczynek kolonijny.

Serdecznie zachęcam do udziału w półkoloniach i życzę dobrej zabawy.

 


Data publikacji: 20-05-2022