MZO Świętochłowice
Aktualności

Dyżury przedszkoli Wakacje 2022

Uwaga Rodzice

 

Rodzice dzieci, którzy planują skorzystać z dyżuru wakacyjnego           w przedszkolu, do którego aktualnie w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza dziecko, zobowiązani są  zgłosić ten fakt  w macierzystej placówce w terminie od dnia 12 maja br. do dnia 26 maja br. (złożenie deklaracji).  W przypadku potrzeby skorzystaniu z dyżuru w kolejnym miesiącu, kiedy przedszkole macierzyste jest nieczynne, rodzice winni zgłosić powyższą potrzebę również w swoim przedszkolu do dnia 28 maja br. Powyższe nie jest jednoznaczne z zagwarantowaniem miejsca dla dziecka w przedszkolu. W dalszej kolejności Rodzice są zobowiązani osobiście bądź telefonicznie skontaktować się Miejskim Zarządem Oświaty w Świętochłowicach w celu dopełnienia formalności   

Uwaga. Kierowanie dzieci do dyżurujących przedszkoli w miesiącu lipcu i sierpniu 2022 roku, będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach,     w terminie od 7 czerwca br. do 22 czerwca br. Ważne. Kierowane do dyżurujących przedszkoli będą wyłącznie  dzieci uprzednio zgłoszone w swoich przedszkolach.

 

Tel. kontaktowy 32 245 31 29

                            798 250 732

 

DO POBRANIA - Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice dot. dyżurów przedszkoli miejskich w czasie wakacji letnich 


Data publikacji: 20-01-2022