MZO Świętochłowice
Aktualności

BEZPIECZNE FERIE zależą od Ciebie!

W dniach 8-9 stycznia 2020 r. I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach było organizatorem akcji „Bezpieczne Ferie”.

W ramach tej akcji odbyły się warsztaty z przedstawicielami: Policji (zagrożenia związane z używkami, cyberprzemoc), Straży Pożarnej (kwestia czujników czadu), Straży Miejskiej (bezpieczeństwo ekologiczne), WOPR (właściwe zachowania na lodzie). Młodzież z I LO (o profilu medyczno-ratowniczym) zaprezentowała zagadnienia związane z I pomocą przedmedyczną – złamania, odmrożenia, resuscytacja. Zarówno zaproszeni goście, jak i uczniowie, mogli poćwiczyć poznane zagadnienia na fantomach, a także na sobie nawzajem(mocowanie chusty trójkątnej, szyny, bandażowanie itp.). Uczestnicy zostali także zaopatrzeni w ulotki specjalnie przygotowane na ww. akcję. Pozyskaną wiedzę i umiejętności młodzież przekaże rówieśnikom w swoich szkołach. Całość koordynowała Pani Stefania Lamparska.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym - Miejskiemu Zarządowi Oświat w Świętochłowicach, Urzędowi Miasta w Świętochłowicach, Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach (niebezpieczeństwa na stoku), Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach (pokazy), Straży Miejskiej w Świętochłowicach (poczęstunek, pokaz psa – ratownika), Drużynie WOPR Świętochłowice (pokaz nad wodą), OSiR "SKAŁKA", fantastycznej młodzieży z I LO (zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, zabawy z uczniami) oraz dzieciom i ich opiekunom ze świętochłowickich szkół podstawowych.

Życzymy wszystkim BEZPIECZNYCH FERII!

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Bożena Wojciechowska-Zbylut


Data publikacji: 17-01-2020