MZO Świętochłowice
Szkoły Policealne

 

1.  Szkoła Policealna  w Zespole Szkół Ekonomiczo-Usługowych

 adres:  41-600 Świętochłowice, ul. Sikorskiego  9

telefon: +48 32 770 00 60,  +48 32 770 00 62,  +48 32 770 00 66,  

strona www: http://zseu.com.pl

  email:  zspswiet@wp.pl