MZO Świętochłowice
Stypendia dla zdolnych uczniów i studentów

Szanowni Rodzice i Uczniowie świętochłowickich szkół

      Informujemy, że na stronie BIP Miejskiego Zarządu Oświaty została opublikowana nowa uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29.08.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Świętochłowice. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Szanowni Studenci zamieszkujący na terenie Świętochłowic

      Informujemy, że na stronie BIP Miejskiego Zarządu Oświaty została opublikowana nowa uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Świętochłowice za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studentów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice. Prosimy 
o zapoznanie się z jej treścią.

Wniosek o przyznanie stypendium - uczeń

Wniosek o przyznanie stypendium - student 

Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta

 

Treść uchwał wraz z zasadami, odrębnie dla uczniów i studentów znajduje się na stronie:

http://bip-slaskie.pl/mzoswietochlowice/dokumenty/1448267882

 

________________________________________________

Stypendia dla uczniów za rok szkolny 2020/2021:

pobierz - nagrodzeni uczniowie

 

Stypendia dla studentów za rok akademicki 2020/2021:

pobierz - nagrodzeni studenci

 

Nagrody dla wyróżnionych za rok szkolny 2020/2021:

pobierz - wyróżnieni

 

_______________________________________________

 INFORMACJE ARCHIWALNE Z UBIEGŁYCH LAT: