MZO Świętochłowice
Stypendia dla zdolnych uczniów i studentów

Szanowni Rodzice i Uczniowie świętochłowickich szkół

      Informujemy, że na stronie BIP Miejskiego Zarządu Oświaty została opublikowana nowa uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29.08.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Świętochłowice. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Szanowni Studenci zamieszkujący na terenie Świętochłowic

      Informujemy, że na stronie BIP Miejskiego Zarządu Oświaty została opublikowana nowa uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Świętochłowice za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studentów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice. Prosimy 
o zapoznanie się z jej treścią.