MZO Świętochłowice
Stypendia dla zdolnych uczniów i studentów

W związku z wejściem w życie nowych aktów prawnych regulujących przyznawanie stypendium dla najzdolniejszych uczniów i studentów istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2018/2019.

W tym roku termin składania wniosków upływa w dniu 2 września 2019 r.

Treść uchwał wraz z zasadami, odrębnie dla uczniów i studentów znajduje się na stronie:

http://bip-slaskie.pl/mzoswietochlowice/dokumenty/1448267882

 

 Druk wniosku dla ucznia w wersji edytowalnej

 Druk wniosku dla studenta w wersji edytowalnej