Trwa aktualizacja strony

MZO Świętochłowice
Regulamin Rankingu Sportowego Szkół Miasta Świętochłowice

1. Celem Rankingu jest wyłonienie, na każdym etapie edukacji, najbardziej usportowionej szkoły Świętochłowic w danym roku szkolnym

2. Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie dla każdego typu szkoły (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne).

3. Szkoły przystępują do zawodów zgodnych z informatorem programowym przygotowywanym corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kuratorium Oświaty oraz Śląski Szkolny Związek Sportowy.

4. Terminarz miejski zawodów sportowych opracowywany jest corocznie przez Zarząd Miejski Szkolnego Związku Sportowego w Świętochłowicach.

5. Szkoły za udział w zawodach otrzymują punkty w zależności od zdobytego miejsca.

6. Suma punktów zdobytych przez poszczególne szkoły za udział we wszystkich zawodach (zgodnych z terminarzem ZM SZS) określa miejsce szkoły w rankingu.

7. Punktacja dla szkoły za zdobyte miejsce w zawodach miejskich:

            a)       I miejsce    

-      15 pkt.                                                                                                  

 

 

            b)       II miejsce

-      12 pkt.

 

 

            c)       III miejsce

-      10 pkt.

 

 

            d)       IV miejsce

-       8  pkt.

 

 

            e)       V-VII miejsca

-       6  pkt.

 

 

            f)        brak udziału

-       0  pkt.

 

 

8. Wyniki Rankingu Sportowego Szkół Miasta Świętochłowice zostaną przedstawione na uroczystej akademii miejskiej podsumowującej dany rok szkolny.