MZO Świętochłowice
Miejski Zarząd Oświaty informuje:

Począwszy od nowego roku szkolnego tj. 2016/2017 organizacja wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka będzie realizowana nie tylko w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świętochłowicach, przy ul. Sądowej 1, ale również dodatkowo w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Świętochłowicach, przy ul. Harcerskiej 10.

Podobnie jak w poradni tak i w przedszkolu w ramach zespołu wczesnego wspomagania zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów, posiadających uprawnienia dostosowane do pracy z dzieckiem i jego rodziną.

 

Wytyczne dla rodzica/ prawnego opiekuna dziecka     

W związku z powyższym od 1 lipca 2016 r. ustala się następującą procedurę postępowania:

  1. Złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka wniosku do organu prowadzącego za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8 o organizację zajęć wczesnego wspomagania (wniosek do pobrania)
  1. W ustawowym terminie organ prowadzący wydaje stosowną decyzję oraz informuje rodzica/prawnego opiekuna o możliwości wyboru miejsca realizacji wczesnego wspomagania dla swojego dziecka z jednoczesnym powiadomieniem dyrektora właściwej placówki.