MZO Świętochłowice
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

2 września 2019 r.

 

2.  Zimowa przerwa świąteczna 

 

23-31 grudnia 2019 r. 

 

3.  Ferie zimowe (dla województwa śląskiego

 

13-26 stycznia 2020 r. 

 

4.  Wiosenna przerwa świąteczna 

 

9–14 kwietnia 2020 r.

 

 5. Egzamin ósmoklasisty

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

6.  Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

7.  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

 

24 kwietnia 2020 r.

 

 

8.  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

3 stycznia 2020 r.

 

 

9.  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

31 stycznia 2020 r.

 

 

10.  Egzamin maturalny 

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

     

11.  Egzamin zawodowy     

                              

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

     

 

 12.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

13.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

26 czerwca 2020 r.

 

14.  Ferie letnie

 

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.   

 

 źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-20182019