MZO Świętochłowice
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

3 września 2018 r.

 

2.  Zimowa przerwa świąteczna 

 

23 - 31 grudnia 2018 r. 

 

3.  Ferie zimowe (dla województwa śląskiego

 

11 lutego - 24 lutego 2019 r. 

 

4.  Wiosenna przerwa świąteczna 

 

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

 

 5. Egzamin ósmoklasisty

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje 

6.  Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt. 7)

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje 

7.  Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje

8.  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

 

26 kwietnia 2019 r.

 

 

9.  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

4 stycznia 2019 r.

 

 

10.  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach  policealnych, szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt.9)  i oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

25 stycznia 2019 r.

 

 

11.  Egzamin maturalny 

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  • egzamin w nowej formule

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje

  • egzamin w starej formule

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje

 

12.  Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie       

                              

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  • egzamin w nowej formule

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje

  • egzamin w nowej formule 2

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule2/komunikaty-i-informacje

 

 

13.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

21 czerwca 2019 r.

 

14.  Ferie letnie

 

22 czerwca-31 sierpnia 2019 r.   

 

 źródło: https://men.gov.pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego/kalendarz-roku-szkolnego-20172018.html