MZO Świętochłowice

Aktualności Starsze aktualności

Otwarto Centrum Języka i Kultury Chińskiej

12 stycznia 2018 roku w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Języka i Kultury Chińskiej – jednostki badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, której powstanie łączy się z coraz większym zainteresowaniem kierunkami związanymi z krajami Dalekiego Wschodu. W trakcie inauguracji odbyły się pokazowe lekcje języków: chińskiego, japońskiego i koreańskiego. Podstawową działalnością Centrum Języka i Kultury Chińskiej jest prowadzenie zajęć z języka chińskiego i kultury chińskiej. Formuła Centrum zakłada jednak także inne (oprócz czysto dydaktycznych) działania mające na celu promocję krajów Dalekiego Wschodu. Jedną z inicjatyw jest Chiński Klub Filmowy – projekt realizowany we współpracy z Chińskim Muzeum Sztuki w Szanghaju i Instytutem Filmu Światowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Szanghaju oraz z Instytucją Filmową „Silesia-Film”. W przyszłości w ramach działalności Klubu będą organizowane specjalistyczne warsztaty, wymiana międzyuczelniana, kursy w Polsce oraz publikacje dotyczące polskiego kina. Planowane są również warsztaty chińskiej kaligrafii, malowania masek oraz spotkania związane z propagowaniem literatury polskiej w Chinach. Świętochłowice już od roku 2016 współpracują z Uniwersytetem Śląskim w zakresie funkcjonowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 klasy chińskiej w której język chiński nauczany jest jako język obowiązkowy. Uczennice tej klasy, które uzyskały najwyższe wyniki, w tym z języka chińskiego, uczestniczyły w wyjeździe do Chin, w pełni finansowanym przez Miasto.

Do ferii ferie zimowych już tylko 3, 2, 1 dni /* - wybierz właściwą liczbę, skorzystaj w czasie ferii z oferty miejskich jednostek.

Jednostki miejskie Świętochłowic przygotowały dla dzieci i młodzieży szkolnej ciekawą i urozmaiconą ofertę spędzenia ferii w naszym mieście. Szczegółowy program do zobaczenia na stronie głównej miasta (link). Życzymy wszystkim bezpiecznego i udanego wypoczynku.   Jednocześnie informujemy, że  związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi (dla szkół województwa śląskiego od 29 stycznia do 11 lutego 2018 roku) na terenie województwa śląskiego rozpoczęły się działania w ramach akcji "Bezpieczne ferie 2018", które potrwają do 26 lutego 2018 r.  Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. Podejmowane działania połączone będą z wysiłkami m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grup: Jurajskiej i Beskidzkiej, Beskidzkiego i Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wojewoda Śląski wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, Śląskim Kuratorem Oświaty i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ogłaszają konkurs: „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”, który ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz promowanie zasad bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich, w tym jazdy w kaskach. Konkurs ma za też za zadanie kształtowanie umiejętności oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw i rekreacji oraz rozwijanie kreatywności. Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.  
źródło:http://www.katowice.uw.gov.pl