MZO Świętochłowice

Aktualności Starsze aktualności

Za dwa tygodnie ferie zimowe

W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi (dla szkół województwa śląskiego od 29 stycznia do 11 lutego 2018 roku) na terenie województwa śląskiego rozpoczęły się działania w ramach akcji "Bezpieczne ferie 2018", które potrwają do 26 lutego 2018 r.  Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. Podejmowane działania połączone będą z wysiłkami m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grup: Jurajskiej i Beskidzkiej, Beskidzkiego i Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wojewoda Śląski wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, Śląskim Kuratorem Oświaty i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ogłaszają konkurs: „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”, który ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz promowanie zasad bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich, w tym jazdy w kaskach. Konkurs ma za też za zadanie kształtowanie umiejętności oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw i rekreacji oraz rozwijanie kreatywności. Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.  
źródło:http://www.katowice.uw.gov.pl

Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów od 01 stycznia 2018 nie płacą za przejazdy na terenie gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie zintegrowany system taryfowo-biletowy, który będzie obowiązywał w środkach publicznego transportu zbiorowego KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach, Miasta Tychy (MZK Tychy) oraz Gminy Rudziniec.Zasadniczym elementem systemu jest zwolnienie z opłat za przejazdy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zwolnienie z opłat będzie trwało nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 16 rok życia na podstawie ulgi zapisanej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych. Z poważaniem Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii